شرایط و ضوابط

این توافقنامه اخیرا در 18 فوریه 2018 اصلاح شد.